جیمی فالون مجری مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۷ است. این مراسم به دستاوردهای بازیگران در یک سال گذشته در تلویزیون می پردازد .این مراسم امسال میزبان بازیگرانی از جمله استیو کارل، آنا کندریک، صوفیا ورگارا و بری لارسون است.

موضوعات و طبقیه‌بندی