گارانتی یا ضمانت‌نامه در واقع قرارداد یا تعهدی است که سازنده کالا متعهد می گردد چنانچه آن کالا در مدت زمان معین که در ضمانت نامه (گارانتی) نیز قید گردیده دچار نقص یا ایرادی گردد بدون اخذ وجهی آنرا تعمیر کند (بدون گرفتن اجرت تعمیر و هزینه قطعات) و در صورتی که ایراد وارده اساسی باشد با دستگاه نو تعویض نماید.

در صورتی که مشتری گزینه‌ی ضمانت ۷ روزه را انتخاب کرده باشد، از طرف پالکس تا ۷ روز ضمانت خواهد داشت. ممکن است برای برخی محصولات، هزینه ناچیزی بعنوان حق گارانتی اخذ شود که در برابر خرابی‌ای که ممکن است داشته باشد، ناچیز است. اما در صورت عدم انتخاب این گزینه، مشتری با پرداخت کل هزینه‌ای که برای ما ایجاد میشود (هزینه پست یا…)، میتواند از این حق برخوردار گردد.

تبصره: در صورت سفارش چند محصول فیزیکی که مجموع قیمت بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ تومان شود، بدون نیاز به فعال کردن گزینه گارانتی، شامل گارانتی خواهند شد.

چگونه گزارش خرابی و درخواست گارانتی دهید؟
به قسمت پشتیبانی و تماس مراجعه و تیکت جدید ارسال کنید. بخش تیکت را «گارانتی محصولات فیزیکی» انتخاب و درخواست خود را با توضیحات کامل و عکس از مشکل ارسال کنید.

نحوه گارانتی به چه صورت است؟
در صورتی که محصول خراب، صرفاً شامل DVD باشد، بدون نیاز به برگشت دیسک خراب توسط مشتری، از جانب ما ارسال میشود (البته در صورتی که مشتری، خودش گزینه ضمانت ۷ روزه را فعال کرده باشد). اما در صورتی که محصول خراب، از دسته لوارم دیجیتال و به غیر از DVD باشد، پس از تکمیل و ارسال فرم زیر و تایید کارشناسان، محصول خراب جهت گارانتی باید توسط مشتری برگشت داده شود. همچنین در صورتی که محصول صرفاً شامل DVD بوده ولی گزارش خرابی پس از ۷ روز ارسال شود، هزینه ارسال مجدداً توسط مشتری باید پرداخت گردد.